0

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

Phương thức thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng:

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng các loại thẻ thanh toán thẻ ghi nợ được chấp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Thanh toán khi mua hàng online qua website và ứng dụng của NUTY:

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD).
  • Thanh toán trực tuyến (Internet Banking, VNPAY-QR, Ví điện tử VNPAY, Visa - Miễn phí thanh toán) qua cổng thanh toán VNPAY.

3. Các bước thực hiện đối với từng phương thức thanh toán qua cổng thanh toán VNPAY:

  •  Thanh toán qua ứng dụng Mobile Banking quét mã VNPAY-QR:

  Bước 1: Chọn Phương thức thanh toán "Ứng dụng mobile quét mã VNPAY-QR":

 

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng Mobile Banking, chọn chức năng QRPay và quét mã QR.

 

Bước 3: Kiểm tra thông tin đơn hàng và lựa chọn tài khoản thanh toán. 

  Bước 4: Xác nhận thanh toán bằng mã OTP đã được gửi về số điện thoại đăng ký và hoàn tất giao dịch.

  • Thẻ ATM và Tài khoản ngân hàng:

  Bước 1: Chọn Phương thức thanh toán "Thẻ ATM và Tài khoản ngân hàng":

 

Bước 2: Chọn ngân hàng Quý khách đang sử dụng để thanh toán.

  Bước 3: Chọn "Sử dụng thẻ/Tài khoản/Tên đăng nhập", Quý khách vui lòng thực hiện nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu và chọn "Xác thực".

 

Bước 4: OTP đã được gửi về số điện thoại đăng ký. Quý khách vui lòng nhập OTP để hoàn tất giao dịch.

  •  Thanh toán qua thẻ quốc tế Visa, Master, JCB, UnionPay:

  Bước 1: Chọn Phương thức thanh toán "Thẻ thanh toán quốc tế".

 

  Bước 2: Chọn loại thẻ thẻ sử dụng để thanh toán "Visa/MasterCard/JCB/UnionPay".

  Bước 3: Quý khách vui lòng thực hiện nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu và chọn "Xác thực".

 

Bước 4: OTP đã được gửi về số điện thoại đăng ký. Quý khách vui lòng nhập OTP để hoàn tất giao dịch.

  • Ví điện tử VnMart:

  Bước 1: Chọn Phương thức thanh toán "Ví điện tử".

  Bước 2: Quý khách vui lòng thực hiện nhập các thông tin tài khoản ví điện tử VnMart đã đăng ký và chọn "Xác thực".